lingva video 4
Lingva promocijski video material // still frame 1

lingva video 5
Lingva promocijski video material // still frame 2

lingva video 7
Lingva promocijski video material // still frame 3

lingva video 9
Lingva promocijski video material // still frame 4

lingva video 2
Lingva promocijski video material // still frame 5

Lingva promocijski video material

Naročnik: Lingva
Agencija: Pixel
Video produkcija: Upsquare